Vandalism/example on wheels!

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia

< Vandalism(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
Line 1: Line 1:
 
<!--Please edit below this line! Thanks!-->
 
<!--Please edit below this line! Thanks!-->
   
+
{{PAGENAME}} has been vandalized by the willy on wheels !
<pre>
 
 
.MMMMMMM.
 
.MMNNMMMMMM
 
.$?++=??$NI
 
.?+~?Z??7=D8.
 
..$7$O8N8Z$$O..
 
..ZO=..77IZ7:++?+88..
 
..OOOOZZZZZOD$7I+IZ?$D$+.
 
...........................OOOOOZZZZOZ88O88$OODDD$..............................
 
OOOOOOZOOO+?$II=77IIIII77?..
 
........................:O888OZOOOO87Z7:=+7II+=??ZONDO... ......................
 
D88DDOOOOOOO88$?IO$77??+=?O8N8ZOZ8DI..
 
:8NN8OOOI78OO88O8D887I+???$88N8ZZZZZ8O.
 
.....................$DNN8OOOOOO8888DDNNN8$I7??$OODN8ZZZZZOD?...................
 
....................$ZNOOOOO8OOOOO88DDDDDD88Z78D88NNOZOOOO8D+...................
 
..................+Z$Z8OOOOOOOOO8DD8NNDD888NDDDDNNNOOZOOOOOD?+ .................
 
.................$Z$OD88O88888DNNNDDDDDNND88NNNNNDOOOO8OO88NDN..................
 
.?Z$$$ODDNNNNNNNDDDDDDDDD8NDD888O8OOOOOODD888DNNO.
 
..............?7ZO$$ZNMNDDDDDDDDDDDDD88ZDDNDD8OO8OOOOO8NN8DNNNN+................
 
.$7$ZDO$ZDNDOZ$$$$III7ZOODNDDD88D8DDD888O88NNNNNNNNN+.
 
.............OO8DOZON7$O$III?I???+++++???78D8O888NNNDDDNNNND88ND8$..............
 
............ OZOZ8D8$77III?I?I?++++==++I+?+II7Z8D888NNNNNMDN87I+I8O.............
 
............ZOZZZ88O$$Z7III??+=======+++?+???I?I7$88NDNNNDDOZ7$$$7O?............
 
$Z$$ODNZO$77II???++++====+??+?+???I?I7I7$ODNNNNDD88Z77I$O:.
 
.,7ZZ$O7$$Z777IIII?+?$?++??+=+????IIII77$Z$7Z8DDNDD8ZZ$$??$Z?..
 
.O8OOZZ.$ZZ77$I7III?++?+??+????????I?$I77$$77O8$?DD8Z7I7I$OZ7?.
 
.O8D:O88$Z$$777?I???I????II?I?$I?I?II7I77$777O8Z? ND8Z$$I7I77Z.
 
.8ZD.O=8ZOZ7I$7IIIIII??I7II????III7I7$I$$ZZ7$ODZ?..DD8O$77$77Z.
 
.OO7 DOOZZ$$$7I7I77I7$7$77III7777$$$$$ZZZZO8D8??,8DDO$$$ZZ$O,
 
.D: =7$O$$Z$$$777$$Z7777ZIIII7IIOO$I7$8OO8OD8IN.DDDD$7Z$$7Z?.
 
.. .$7Z$7$$7$7$Z$Z8O7$Z7I??7I77Z$7+??$D88DN8MM?..D8OZ8Z77Z$..
 
.$ZDDZZ$$$$$ZDZZOD$$$7I7I7O$87I7I$ZN8DNNNNN?. N8O$O88$?O.
 
.NDD8OOZ$ZO$8Z~?Z$NDI$I7IIOOZZIZ$$DNDNNNNNN?. .7OOOZZD7OZ
 
MMNNDOOOZOZZ8O$$IOOD8Z77$7OZ77IZ8DNNNNNDNNN?. 8$DD88DZ..
 
MNMNND8OOO8D8DZZZODDD8O8Z$$88ZZDNNNNNDDDNNN?. Z$ZOZD?..
 
MNDMNNDOO88NNNN8DDNNDD$7Z888DDNNNNNNDNDDDNN?. .?..$ZD..
 
.MNNNNNN88ODND8DMNNNNDDO888DDNNNNNNNNDDDNNNM?. NOD$.
 
.MDNNNNNNNDNDDDMNDNDNNDNNDDNNNNNNNNNNNNNNNNN? ..D:..
 
MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMDNNNNNNNDNN. .
 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDNNNNNNNDNN:
 
.NDDDMNNNDNNMNNNNNMNNNNNNMDNDDDDDNNNNNNNNNMI
 
MNDDDNMNNDDNNNNNNMMMNNMNMMDDDDDDNNNNNNDDNNN?
 
.MNDDDNNMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDNNNNNNDDDNNNI.
 
NNNDDDDDNMNMNNNNNNNNNDDDNDNNDNNMNDDDDDDNNN?.
 
+NNNDDDDDNMMMMMMMMMMNNNNNNNNNMMMDDDDDDNNN?:.
 
.NNNNNNDDDNNMMMMMMMMMMMMMNNNNNNDDDNNNNNN$?.
 
MMMNNNNNDNNNMMMMM?...NMMMMNNNNDNNMNNNNN7N?
 
.MMMMNMMNNNNNNMM7+. .MMMMMNNNNDNMNNNNNNN?.
 
MNNMMMNNNNMMM$?. .MMNMNNNNNNMNNNNNMM.
 
$NDDMNNMMMMMO$+. .MMMMMMMMMNNNNNNNN+
 
$NDDNNNNMMMMMM. MMMMMMMNNNNNNNNN+
 
7NDDDNNNNNMMMI. .....NMNNNNMNNNNNNMII. .
 
:NDNNMNMMMMM8.. ..~?II77MMNNNNNNNNNNN77777.
 
..................MNNNNNMMMN......+7II7777777778MNNNDDDDNNM7777777..............
 
.NNNMNNMM8 .,II7777777777777777NMNDDDNNNNM7777777=.
 
..................MNNNNNNM?777777777777777777777777MNNNNND77777777 .............
 
.Z$$$ODNNMI77777777777777777777777ONNNNNDD7777777
 
................$$$$$88NMO7777777I~.. ... ?I777NNNO$$$?7777 ................
 
.Z$ZZZOD77+.. ... ..I7NZ$$$$O?I..
 
...............ZODZ=. .............................+N8Z$ZZZ~....................
 
,+~.
 
................................................................................
 
 
</pre>
 
 
 
{{PAGENAME}} has just been vomited on!
 
   
  +
==TEMPLATE:BS==
  +
{{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}} {{BS}}
   
 
==blankr wuz hear==
 
==blankr wuz hear==
Line 21: Line 23:
 
|-
 
|-
 
|[[Image:Party_hard.gif]]
 
|[[Image:Party_hard.gif]]
|[[Lemonparty|PARTY HARD]] PARTY HARD [[The Lets Ban Science And Go Hug Trees and Smoke Dope Party|PARTY HARD]] PARTY HARD [[Party Princess Palace|PARTY HARD]] PARTY HARD [[The New Communist Party Bent On Global Conquest|PARTY HARD]] PARTY HARD PARTY HARD [[Respect Party|PARTY HARD]] PARTY HARD [[Boston C Party|PARTY HARD]] PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD [[The Returning Officer's Breath Stinks Party|PARTY HARD]] PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD [[Lesbian party|PARTY HARD]]
+
|PARTY HARD PARTY HARD [[The Lets Ban Science And Go Hug Trees and Smoke Dope Party|PARTY HARD]] PARTY HARD [[Party Princess Palace|PARTY HARD]] PARTY HARD [[The New Communist Party Bent On Global Conquest|PARTY HARD]] PARTY HARD PARTY HARD [[Respect Party|PARTY HARD]] PARTY HARD [[Boston C Party|PARTY HARD]] PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD [[The Returning Officer's Breath Stinks Party|PARTY HARD]] PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD [[Lesbian party|PARTY HARD]]
 
|-
 
|-
 
|[[Image:Lindsay-lohan-nipple-slip-01.jpg|thumb|300px]]
 
|[[Image:Lindsay-lohan-nipple-slip-01.jpg|thumb|300px]]
Line 63: Line 65:
   
 
== See also ==
 
== See also ==
  +
*[[Rave|SUCK]]
  +
*[[Erection|DICK]]
  +
homestuck is Aawesceulsgcd
   
<pre>
+
<small><small><small><small><small>Party soft.</small></small></small></small></small>
 
MMMMMMMMMMMMMDI7777777777777777778MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMM777777777777777777777777777$MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMZ777777777777777777777IIIIIIIII?77MMMMMMMMN+++=MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMD77$MMM77777777777IIIIIIIIIIIII:::::~7$MMMM?+:~:=+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMM$77777777?IIIIIIIIIIIIII:::::::::::77M+~~~~~~++MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMM777777I?IIIIIIIIIIIIIII:::::::::::::::,+::~~~:~~+IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMD7777IIIIIIIIIIIIIIIIII:::::::::::::::::+~~~~~~~~~~+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMM7777IIIIIIIIIIIIIIIIIII:::::::::::::::::?~~~~~:~~~~~+NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMM77III$7IIIIIIIIIIIIIII::::::::::::,777I==:~~~~~~:~~~~=+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMD7II7$7IIIIIIIIIIIIIII:::::::::::Z7:::~~~:~~~~~~~:+~~~:+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MM7?7$M7IIIIIIIIIIIIII?:::::::::~7~:~~~~~~~~~~~~~~~~+~:~:+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MN7$MMZ7IIIIIIIIIIIIII::::?:::~7:~~~~~~~~~~~~~~~~~~+~~:~:+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
M$ZMMM7IIIIIIIIIIIIII:::7$::~7=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+~~~~~+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMM$IIIIIIIIIIIII~=7~7::$?:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~++MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMM7IIIIIIIIIIIII77::~7,7:~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+:~~~~+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMM7IIIIIIIIIII$7::~~~77~~~~~~~~~~~~~~~:~M7~~~~+~~~~~+=MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMM$7?IIIIIII$7~~~:~~~~$~~~::~~:::::~MMM::~:~~~~~~~~~+=MMMMMMMMMMMMMMMMMMM+++?MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMM7IIIIII$$~:~~:~~M~~~~~~~:~~?MMMD....M:~:~~~~~~~~:++ZMMMMMMMMMMMMMMMM=++::~++MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMM7II777NMMN:MIZ~~~M:::+MMMMM....:88...~ZMZ:~~~~~~~+I77MMMMMMMMMMMMMI+=:~~~~~=+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
M777DMMMMMMM ..M:::MMMDDNMMMMO ....8O...~~:~~~~~~~~+7I77MMMMMMMMMMMM++::~:~~~~+7MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMM..D~~~~~.88MMMMMM.....=Z..,~~~~~~~~~~~77I77MMMMMMMMMMI+:~~~~~~~~++MMMMMMMM++++++MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
N++==+MMMMMMMMD8~~~~~.OOMMMMMMM....$Z..:~~~~~~~~~~:77I77MMMMMMMMM+~:~~~~~~~~??MMMM8++~~~~~~:++MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
+======++MMMM:?~~~~~~.ZZNMMMM.MM$.?I..~~~~~~~~~~~~~77I777MMMMMMN+::~~~~~~~++MMMM=+~:~~~~~~~:+?MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
+=========OMM:~:~~~~~~.$$MMM: MM::?.:~~~~~~~~~~~:II77777MMMMMM?:~~~~~~~~+?MM+++~~~~~~~~~~:+?MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
8+=======+++=~~~~~~~~:,.7ZMMMMMM$:..:~~~~~~~~~~~~7$I7I777MMMMM+:~~~~~:::+MM?+:~~~~~~~~~~~++NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MZ+====++~~~~~~~~~~~~~:~.$$DMN$$:.~~~~~~~~~~~~~~+$I777777MMMM+::~~~~~~~+M++~~~:~~~~~~~~~+7MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMM+===++~~~:~~~~~~~~~~~~~:...,:~~~~~~~~~~~~~~:~7I7777777MMM+~~~~+~:~:+?+:~~~~~~~~~~~:++MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMM++~=+:~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:77I77777777MMM+~+=::++~++:~~~~~~~~~~~:+=MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMM++~+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+7777777777778M+:+=~:~=+=~~:~~~~~~~~~~++NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMM+++?::++~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~777I77777$77777OM?+~~~~~?~~~~~~~~~~~:=++MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMM+?+=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~77$I777I7II7I7777778I+~~~~~~+~~~~~~~~~:~+7MMMZ7777I7ZZZZZ$77777MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMM+?++:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~+77777$77I7I7777777N++::~~~++~~~~~~~~~=IM7777ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ77$MMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMM++=+++::~~~~~~~~~~:~=+~~~~~~~7I77I77777777M+~~~~~=+~~~~~~~~++++++++++++++77777ZZZZZZZZZZZ77DMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMM?+++++++++++++=====+++++++~:~~~~~~~~:~7I7777777777Z7M=~~~~:+~++~:++:~~~~~:~~~~~~~~~++77777$ZZZZZZZZZZ77MMMMMMMMMMMM
 
MMM=======================+~~~~~~~~~~~~~:~7I77I77777777Z7+~:~~~+++:~~~~+:~~~~~~~~~~~~~~~:+7I$7777ZZZZZZZZZZ$7MMMMMMMMMMM
 
MMM+=====================++~~~~~~~~~~~~~~777II77777777ZZ7=~~~~++~~~~~~=+:~~~~~~~~~~~~~~:++I77777777ZZZZZZZZZ$$MMMMMMMMMM
 
MMM+=====================+:~~~~~~~~~~~~~+7I7$777777777Z$$:~~~+~~~~~~~:+:~~~~:~~~~~:~+++,:::777I77777Z$77777ZZ7$MMMMMMMMM
 
MMMM$++==================+~~~~~~~~~~~~~~7I77777777777ZZ7?~~~~~~~~~~~:+:~~~~:=++++??::::::::::777II777ZZ7DM777Z7MMMMMMMMM
 
MMMMMMM?+++=============+~~~~~~~~~~~~~~~7I7777777777ZZZ7~~~~~~~~~~~++~~~+++?IIIIIIIII:::::::::777I7777ZZ7MMM$777MMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMO+++++======+~~~~~~~~~~~~~~777777777777ZZZZ7:~~~~~~~~~+~=++IIIIIIIIIIIIIIII:::::::=77II777ZZZ7MMMZ77MMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM?+++~~~~~~~~~~~~~:77777777777$ZZZZI~~~~~~:=+=~~~~:=+?7777IIIIIIIIII~::::::II777777ZZ7$MMMM7MMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM++==++~~~~~~~~~~~~~~77777$:7777ZZZZ7::~~~~+++~::~~~~~:++7777777IIIIIII~::::::7777777ZZZ7MMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMM+====+~~~~~~~~~~~~~~:7777$:~777ZZZZZ7::~~~~~::++~~~~~~~++777777777IIIIII,:::::77777777ZZ7OMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMM+====+~~~~~~~~~~~~~~~7777::~777ZZZZ7~~~~~~~~~:++~~~~~=+NMMMI7777777IIIIII:::::~I77I777ZZZ7MMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM++==+~~~~~~~~~~~~~~~777~~~~777ZZZZ7:~~~~~~~~+=~::~++NMMMMMM77777777IIIII~:::::777I777$ZZ7MMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM++++~~~~~~~~~~~~~~777:~~~~77ZZZ$7~~~~~:=++++++I~:+MMMMMMMM77777777IIIII:::::777I7777ZZ7MMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+~~~~~~~~~~~~~~77:~~~~:77ZZZ77~+==~:~~~:I....:=+MMMMMMMM77$77777IIII:::::I77I$777ZZ7MMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+~~~~~~~~~~~~~:~7~~~~~~~7ZZZ7+~~~~~~~~:~I~?=+~~+MMMMMMMMM7777777IIII:::::I777I777ZZ$MMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO+~~~~~~~~~~~~~~7~:~~~~~77ZZ7~~~~~~~~~:~+77~~~~++MMMMMMMMM777777IIII:::::I777I777ZZZNMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7$Z7~~~~~~~~~~~777~~~:++MMMMMMMMM7777777III~::::?777I777ZZZDMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM++~::~~~~~~~~~~~:~~~~~:~77II~~~~~~~::~~77~~~~++MMMMMMMMM7777777?II~::::I777I777ZZZDMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM?+~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~777:~~~~~~=:~::7~~~~+$MMMMMMMMMM7777777II~::::I777I777ZZZDMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM++:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:77~~~~~~~+~~~~I~~~:+MMMMMMMMMMM7777777II~::::I777I777ZZ$NMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+=++~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~+=:~~~$~~~~+MMMMMMMMMMM7777777II~::::I777I777ZZ7NMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN+===++:~~~~~~~~~~+~~~~~~~~~~~~:++:~~~~:~~:++MMMMMMMMMMM7777777II=::::7777$777ZZ7MMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+======++=+:~~~~~~~+:~~~~~~~~~~++:~~~~~~~~~+MMMMMMMMMMMM7777777II=::::I7777777ZZ7MMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+=======+D+~~~~~~~~=+:~~:~~~~=++:~~~~~~~~~~+MMMMMMMMMMMM7777$77II=::::I77I7777ZZ7NMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+========+M?=~~~~~~~~++++++++===++~~~~~~~~~+==++IMMMMMMMM7777777II?::::I77I7777ZZ7OMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ+========+MI+~~~~~~~:~+========+==+:~:~~~~~=~~~~~=MMMMMMM77777777II::::777$7777ZZ7ZMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+=========+M7+~~~~~~~~~+============+=~~~~~~~~~~~~+OMMMMMD$7777777II:::I77I77777$Z$7MMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM++=========+MI+~~~~~~~~~+++============+~:~~~~~~~~~:+MMMMM77$777777I?:::I7I7777777ZZ7MMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM===========+M?+~~~~~~~~~~+M++==========++++=~~~~~~~~+MMMMM77N777777II:::I7777777M7ZZ7MMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM?==========++M++~~~~~~~~~:+M+===========+++:~~~~~~~~:++MMMN7MD777777II:::I77I7777M77Z7MMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN+==========+MM++~~~~~~~~~~+++===========+++~~~~~~~~~~:+MMMMMM8777777I?:::77777777NM77$7MMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+==========~+MM+=~~~~~~~~~~~+============+++~~~~~~~~~~~+MMMMMM8777777II:::777777778MM7$7MMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM++==========+?MM+~~~~~~~~~~~:+============+++:~~~~~~~~~~+DMMMMMM7777I7II:::I77777777MMM777MMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+===========+MMM+:~~~~~~~~~~~+============+++:~~~~~~~~~~~+MMMMMM7777777I:::777777777MMMMN7MMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+============+MMM+:~~~~~~~~~~~+============+++~~~~~~~~~~~:+MMMMMM777777O7I::I77$77777MMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM++===========+NMMM+~~~~~~~~~~~~~+===========+++:~~~~~~~~~~:=MMMMMM777777M7$:::777777777MMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMM+============+MMMM+~~~~~~~~~~~~:+===========+++~~~~~~~~~~~~+$MMMMMM77777MM7+::7II777777NMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMM=============+ZMMM++~~~~~~~~~~~~~+===========++=~~~~~~~~~~~~~=MMMMMM$7777MMM77:I7I7777777MMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMM++============?MMMM+=~~~~~~~~~~~~~+===========++~~~~~~~~~~~~~~+MMMMMMM7777MMMM77:I7$7777777MMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMM?+============+MMMMM+:~~~~~~~~~~~~~+===========++~:~~~~~~~~~~~~+MMMMMMM$777MMMMM7$~7I77777777MMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMN+============++MMMMM+~~~~~~~~~~~~~~+==========+++::~~~~~~~~~~~~+?MMMMMMM777MMMMMMD777$777777777MMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMM+=============+MMMMM++:~~~~~~~~~~~~~+==========+++~~~~~~~~~~~~~~++MMMMMMMM777MMMMMMMI7$7$MI7777777ZMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMM?+=============+IMMMMM+~~~~~~~~~~~~~~~+==========+++:~~~~~~~~~~~~~~+MMMMMMMMMMIMMMMMMMMM8777MMM7777777777$M
 
MMMMMMMMMMMM=+=============++MMMMM++~~~~~~~~~~~~~~~+=========++++~~~~~~~~~~~~~~~+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$$$MMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMM++=============+?MMMMMM++:~~~~~~~~~~~~~:+========++I+~~~~~~~~~~~~~~~:+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMM++++=======++++MMMMMMM++:~~~~~~~~~~~~~~~+++++++++NM?+~~~~~~~~~~~~~~~++MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM++~:~~~~~~~~~~~~~~++MMMMMMMMMMD++:~~~~~~~~~::~++MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+~~:~~~~~~~~~~~~~~+?MMMMMMMMMMMM++++++++++++++MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM++~~~~~~~~~~~~~::~+?MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+++++++++++++++++++MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMD$I++?$DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
 
</pre>
 
 
   
 
{{crime}}
 
{{crime}}

Revision as of 20:21, January 6, 2013


Vandalism/example on wheels! has been vandalized by the willy on wheels !

TEMPLATE:BS

Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS Template:BS

blankr wuz hear

blankr wuz hear


othr pleebz

‪‫‬‭‮‪‫‬‭‮҉
Calvin the Mercyless

This man knows how to party hard.

PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY'CRAPMUNCHER CRAPMUNCHER'''CRAPMUNCHER CRAPMUNCHER CRAPMUNCHER CRAPMUNCHER CRAPMUNCHER CRAPMUNCHER CRAPMUNCHER CRAPMUNCHER CRAPMUNCHER CRAPMUNCHER CRAPMUNCHER CRAPMUNCHER CRAPMUNCHER CRAPMUNCHER CRAPMUNCHER CRAPMUNCHER {{Expletive}

Don't tell me reclaiming the word "Slut" is a white girl thing. I know plenty of gook, spick, and nigger cunts who like being sluts.

PARTY HARD?

PARTY HARD
Party hard PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD
File:Lindsay-lohan-nipple-slip-01.jpg
PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD
Hankey flush
PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD
Alky
PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD PARTY HARD

In Conclusion

PARTY HARD?

God4

This man knows how to party hard.

ARTY FARTY Adfsabaenre dfaabadbvz hD dfsagareatrn53reret4qw dsaghekc mq;eg DRINK BEER SMOKE WEED FUCK CUNTS

FART HARD

“Jack helped me off a horse, so naturally I helped Jack off a horse.”


“Jack helped me off a horse, so naturally I helped Jack off a horse.”

indeed

So Motherfucker ...JACK OFF. OFTEN.

Ray Sirhan Harvey

҉?

YES.
? ?? ? ? ?

҉

See also

homestuck is Aawesceulsgcd

Party soft.

lk;ajsdo;krerjaelkwjrolek;ajt;lkwrjgllk;jsadk;lfasdfj;lasdkfajesrk;lelfg;ejagf;lkewjelk;gjea;gleak;lgljgaksl;etj;we;ga;elkjg;lsdkfjadskl;fjasd;klfadsjflk;asdjf;ewf

Vandalism/example on wheels!
AAAAAAAAA! on wheels! | Binary on wheels! | Morse Code on wheels! | ROT13 on wheels! | Arfenhouse on wheels! | I18n on wheels! | Braille on wheels! | Backwards on wheels! | Insert title here on wheels! |  on wheels! | 8.3 on wheels! | Hard to read on wheels! | MD5 on wheels! | Badger badger badger on wheels! | Rolling your head on the keyboard on wheels! | All work and no play makes Jack a dull boy on wheels! | Leetness on wheels! | Ekrpat on wheels! | Kenny McCormick on wheels! | Buffalo on wheels! | Beatboxing on wheels! | My keyboard is missing its homerow on wheels! | I just slam on the keyboard and magic happens on wheels! | Lorem Ipsum on wheels! | Brainfuck on wheels! | Static on wheels! | N_ V_w_ls on wheels! | Ook on wheels! | Cluck! on wheels! | Vandalism/example on wheels! on wheels!
Personal tools
projects