User talk:NCurse

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia

Jump to: navigation, search

Please get on irc and speak to angela in #wikicities! --Chronarion 05:14, 26 Dec 2005 (UTC)

Kedves NCurse! elkövetted a legelképesztőbb dolgot, amit csak lehet: A Hu:Slendrián cikkben kijavítottad a szándékosan elkövetett és a cikk integráns és koncepciózus, mondhatni szubsztanciális részét képező helyesírási hibákat. Mintha egy klasszikafilológus átjavított volna egy jellegzetes (és mondjuk a szerzőség kérdésében potenciálisan döntővé válható) helyesírási hibát egy kétezer éves pergamenen: Bűn ilyet tenni! Ha nem vetted volna észre (akkor most elmondom), a szövegrész, illetve annak bizonyos szakasza egy kvázi idézet a Slendriján Nagyenciklopédijából (és nem a Slendrián Nagyenciklopédiából, mert az nem létezik), és a rossz, mondhatni slendriján helyesírás is metakognitív szintű jellemzését képezi ennek a kétségkívül érdekes fajtának. Ezenkívül néhány helyesírási hiba egyszerű szóvicc (pl. a kolektív szeles). Légyszi ne állícsd már vissza nyelvtanilag helyesre. Gubbubu 21:37, 2 Jan 2006 (UTC)

Personal tools
projects