User:Steveyt0

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia

Jump to: navigation, search

Shw mae, Steffan dw I. Cyfarchion o Brydain Fawr y, yr wyf yn un-deg-naw mlwydd oed, ac yr wyf yn ysgrifennu erthyglau ar hyn o bryd. Dw i'n byw yn King's Lynn, yn Lloegr. Ond dw i'n dod o Gymru yn wreiddiol. Dw'in siarad Cymreag a Saesneg.

Flag of Wales 2.svg

Finished articles:

Personal tools
projects