User:Azyl

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia

Jump to: navigation, search

edit

schronienie, miejsce bezpieczne gdzie jest się niedostępnym dla wrogów, to oczywiście bajeczka dla naiwnych bo jak dobrze wiemy do azylu pakuje się głównie czubów i niewygodnych członków rodziny. Od czasów PRL dou nie wysyła się niewygodnych dla władzy opozycjonistów, okazało się że ze względu na powszechny nadmiar tychże i stały dopływ nowych taniej jest ich usuwać, jedynie co niektórych w celach marketingowych ekspediując na luksusowe wczasy na koszt Państwa, określane jako.
Ksywa pewnego mocno nieodpowiedzialnego człowieka, niespełnionego aktywisty, szaleniec ów mylnie uznając swój silny niedorozwój emocjonalny za przejaw humoru zaczął ostatnio przynudzać na polskiej edycji uncyclopedii, czy ktoś go powstrzyma?!

Azyl

Bloink1 solid
This article needs to be expanded.
This article is a stub. The article submitter may also have been the worst . You can help Uncyclopedia by being the best.
-born ;)
Personal tools
In other languages
projects