User:Тиранин

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia

Revision as of 21:47, October 28, 2008 by Тиранин (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

тамо ми спалише цркву, у којој венча се млад. без отађбине,на крфу живе ја, али сам поношно клич'о ЖИВЕЛА СРБИЈА!!!!!!

Personal tools
projects