Uncyclopedia:Foreign Office/-Galician

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia

Jump to: navigation, search
Flag of Galicia
Desgalipedia logo

Desgalipedia

In English:

Hello to all of you Uncyclopedia, My name is Rhubella Marie and I'm bureaucrat Desgalipedia.org, or as I prefer to say, Desgalipedia.

This version of Uncyclopedia was founded in the early hours of August 17 this year, in Galician language spoken in northwestern Spain. yet although I am a sockpuppet here and in other uncys like Uncyclopedia, Inciclopedia etc, I preferred this version and build of the application for membership was made almost Desciclopedia current date in the creation of Desgalipedia decided to join the project.

En galego:

Hola a todos os señores uncyclopedistas, Meu nome é Rhubella Marie e son burócrata da Desgalipedia.org, ou como Prefiro dicir, Desgalipedia.

Esta versión da Uncyclopedia foi creada na madrugada do 17 de agosto dese ano, en idioma galego falado no noroeste de España. e con todo aínda que eu sexa unha sockpuppet aquí e noutras uncys como a Uncyclopedia, Inciclopedia etc, prefire crear esta versión e como a solicitude de adhesión á Galipedia foi feito case en data corrente á creación da Desgalipedia resolver unirse ao proxecto.

Rhubella Marie, the rat sockpreppie preppiedits 12:36, September 20, 2009 (UTC)

Personal tools
projects