Talk:Voynich Manuscript

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia

Jump to: navigation, search

Shouldn't that be page 12:00 of the VCR manual?

No. --General Insineratehymn 02:16, 19 July 2007 (UTC)
Only if we could make the text flash. -- Sir Mhaille Icons-flag-gb (talk to me)

I liked the idea, and thought it needs a little retouch. Unfortunately, I'm not registered, so I can't upload pics. Do you mind replacing this for me? [1] You can delete this comment afterwards - thanks in advance.

Short answer....register for an account. Its free, and you can take the kudos for your contributions. Neat idea for the image, have uploaded and replace. -- Sir Mhaille Icons-flag-gb (talk to me)

edit Voynich manuscript

Rukopis který je znám pod jmenem Voynichuv, se ve skutečnosti jmenuje ,,ZLATO -BLATO",( GOLD - MUD ), z pera českého alchymisty JANA z LAZU. Rukopis je historicky doložen, je ale považován za ztracený. Poslední strana rukopisu má datum 1454. Rukopis je čistě alchymistické dílo. Je v něm popsána spousta alchymistických operací. Zlatoděj J.T. Přelořil jsem 30 stran rukopisu. Rukopis = alchymie.(213.192.7.142 20:00, September 24, 2010 (UTC)).

Personal tools
projects