Category:User sv

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia

Jump to: navigation, search

Users that speak Swedish.

 • 0 Denna användare saknar kunskaper i svenska. This User does not understand Swedish. Börk börk börk?
 • 1 Denna användare har grundläggande kunskaper i svenska. This User has basic understanding of Swedish. Hå hå, börking börk!!
 • 2 Denna användare har kunskaper på mellannivå i svenska. This User has intermediate understanding of Swedish. Börk börk börk börk börk!!
 • 3 Denna användare behärskar svenska flytande. This User has advanced understanding of Swedish. Doo yoo speak-a ze Sveedeesh?
 • 4 Denna användare talar svenska på samma nivå som infödda. This User has near-native understanding of Swedish. Frikking börk already!!
 • N Den här användaren talar svenska som modersmål. This User is a native speaker of this language. Ieeh ahm Sveedesh Chef! Börk börk BÖRK!!
 • A Denna användare talar svenska med en kraftig brytning. User speaks this language with a thick accent. Börk börk börk fesk.
 • E Denna användare lärde sig svenska i skolan och har aldrig använt det sedan dess. User learned this language in school and never used it since. Börk!!!
 • F Denna användare fick IG i svenska. User got an F in this language. Bork Börk
 • G Denna användare vill utplåna svenskan totalt. User wants to remove this language from existence. Noou! Sveedeesh Chef mooust nawt dee! Börk börk!!
 • L Denna användare läspar, vilket påverkar hur denne talar språket. User has a lisp that affects how they speak this language.
 • P Denna användare talar svenska profant. User is a profane speaker of this language. Fan, helvetes jävla börk! Motherbörker.
 • X Denna användare talar bara tillräckligt bra svenska för att kunna förföra infödda talare av språket. User only speaks this language enough to seduce native speakers of this language. Håhåhå, böörk!!

This category is part of the Uncyclopedia Babel Project. Börk börk börk!!

Personal tools
projects