Babel:El

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia

Revision as of 08:51, October 29, 2011 by Sockpuppet of an unregistered user (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Καλωσήρθατε στην Ανεγκυκλοπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια που οποιοσδήποτε μπορεί να επεξεργαστεί.


Προτού αρχίσετε την επεξεργασία, παρακαλώ διαβάστε τον Οδηγό για Αρχάριους και ρίξτε μια ματιά στο ψυχολογικό μας τεστ.
Wikia Members: Vote for Uncyclopedia at WikiCities

Πολιτική | Παιχνίδια | Υπολογιστές | People | Quaint | Coherent
Δημοφιλή | Αλφαβητικό Ευρετήριο | Άλλες Κατηγορίες...


GTA-VC-cover

The cover of Grand Theft Auto: Vatican City, in stores soon.
Vote for featured image

Today's Featured Article - Battle of Bosworth

Bosworth02

The Battle of Bosworth (22nd August 1485) is classified as the last ruckus in the War of the Roses. It saw King Richard III slain on the battlefield and his successor Henry VII proclaimed king by a patriotic army of mercenaries, Welshmen, Frenchmen, felons, traitors and turncoats. The battle was so famous that years later no one could remember exactly what happened, where it had been fought or whether it had been a good idea after all.

England in the 15th century had gone through a long struggle between rival groups of aristocrats who had nothing better to do but to argue about the colour of roses. Some said the red rose (of England) was more noble but others said white was purer. After some polite discussions, leading on to debates and finally fights - the issue had appeared to have been resolved when King Edward IV killed his rivals in 1471. The Whites or the 'Yorkists' won whilst the Reds (the Lancastrians) were broken and left only an itinerant Welshman called Henry 'Dai' Tudor as their standard bearer. Since there was a price on his head, Henry moved to a caravan park in Brittany where he lived with his uncle Sir Jasper Tudor ('Do Not Touch Me'). Jasper was also Welsh and a creep.

That should have been that for the Lancastrians but in 1483 Edward IV died whilst trying to row off his excess body fat in a fishing expedition. His son Edward became King Edward V but needed to have his fancy dress day out (a coronation) to be 'King in the eyes of God'. But Edward was still in short tights so a regent was required or 'protector' as the title was then called. (more...)

Yesterday's Featured Article - Nouvelle cuisine

Ncdiner

Nouvelle cuisine is the ideal answer when a restaurant becomes too popular. In these cases, the chef is worked off his or her feet trying to keep all those tables supplied with appetising, nutritious food. Increasing the prices may offer a temporary relief from the overpopularity of the eating-place, or it may instead create an atmosphere of quality and exclusiveness, thereby increasing customers further still. Switching from food to Nouvelle Cuisine helpfully reduces the number of customers to manageable proportions, without resorting to such unpopular or illegal measures as salmonella or e-coli.

No one single characteristic describes Nouvelle Cuisine. Rather, a combination of known attributes, when seen together, determine the style to exist.

 • Oversize plate: Nouvelle Cuisine dishes are invariably served on a plate at least three times the diameter required to hold the meal itself. Sometimes, the plate is so large that places must be double-spaced. The very large size of plate allows adequate free space, unencumbered with food, for the chef to demonstrate his or her artistic talent. It is also important that the plate is cold, preferably having been deep-frozen until a few minutes before serving. This coldness ensures that the customer has to eat-up quickly, thus freeing the table sooner.
 • Dusty eating surfaces: The plate, and any other surfaces carrying food shall be sufficiently dusty to create the impression of a possible hygiene concern. If plates do not remain unused long enough for natural dust to build up, then this may be substituted with flour, or in fact with any powdery material typically found in a kitchen. (more...)

You can vote for your favorite articles to be featured.

More of the best of Uncyclopedia


Selected anniversaries

Dangerous shark

October 25: Shark Awareness Day

 • 625 - Pope Boniface V eaten by a blue shark.
 • 1147 - The Portuguese, under Afonso I, and Crusaders from England conquer Lisbon after a four-month siege. They decide to celebrate by going for a swim, and then all get eaten by tiger sharks.
 • 1655 - Shark arrives from the future, is promptly killed by puzzled Welshman.
 • 1936 - The Rome-Berlin Axis is created by Adolf Hitler, Benito Mussolini, and a bunch of great white sharks (the sharks wanted to ally with Hitler, because they were great white supremacists).
 • 1946 - The secret vote was held by the British parliament to enact the 1946 Gay and Lesbian Slavery Act
 • 1977 - Renegade child eats dozens of sharks at Miami Beach. Panicked King Tritan declares State of Emergency and suspends Civil Liberties.
 • 1979 - Green Peace activist dies after trying to train the first vegetarian shark.
 • 1988 - The Gardners are cloned
 • 1993 - Vincent Price dies.
 • 1994 - Vincent Price's tomb found empty and a series of bizarre murders occur. Sharks are prime suspects.
 • 1997 - Charge of the White Van Men an infamous fight during the Battle of Balaclava
 • 2006 - All travel to Australia banned; shark eats young child at beach.
 • 2007 - Jim Toomey, writer of the comic strip Sherman's Lagoon, is given honorary Cambodian citizenship.
 • 2008 - (Morning) I could not find my keys. Sharks were to blame.
 • 2008 - (Afternoon) It was discovered that I forgot they were on the table. Sharks were to blame.
 • 2008 - (Evening) The goddamn car wouldn't start. An alliance of sharks and malicious little green men is to blame.

Archived Anniversaries

In the news


Cup holder.png
More Current Events at UnNews News


Did you know...

From Uncyclopedia's biggest morons:


Read More

Writer and Noob of the Month

Writer of the month
GlobalTourniquet wins Writer of the Month for September in the typical fashion of some prolific writer who has been abscent for 2 years only to return with bold, new ideas for their writing! It should also be noted apart from the fact he is back that he is talented in what he writes and he does a fine job managing UnNews. So hats off to GlobalTourniquet, may he bring many, exciting articles to Uncyclopedia!

Seriously, we love you.


Noobaward
Noob of the Moment is the award that all newbies want and Sinner George has pulled that off excellently (being the second Greek to have this award!) It should be mentioned that his username is deceptive, he is actually a very good George writing new master pieces and getting on well with the dynamics of Uncyclopedia. You should congratulate him on this prestigious honor.

Hats off to you George, may you bbe with us for many months years to come!


BePrepared
It is said last months winner has an ego comparable to Napoleon but both of these people are nothing compared to the ego of Frosty, as both winner of Uncyclopedian of the Month (second time!) and the writer of this update he will stain this section with vanity and how wonderful he is. Frosty is a wonderful Uncyclopedian, he is the best, he will crush you all. He has no time for the likes of you and he is the new administrator and unless you worship him he will take you on a free of charge trip on the banwagon!

HEIL FROSTY!Vote for Writer of the Month | Vote for Noob of the Month | Vote for Uncyclopedian of the Month | Past Winners

You have less than a week, just 6 days to nominate and vote for Writer of the Month, Noob of the Month and Uncyclopedian of the Month, GET VOTING!!

Uncyclopedia's sista projects

Uncyclopedia is hosted by the Uncyclomedia Foundation, a non-profitable organization that also hosts a range of other projects.
UnNews Logo Potato (No text) UnNews
The news source on crack
Uncyclopedia Puzzle Potato Notext Uncyclopedia
The content-free encyclopedia
Undictionary Logo Text Undictionary
The ick!tionary of all things best left unsaid
UnTunes2 UnTunes
Where noisy things can live and prosper
Game-Logo notext Games
Another way to waste time
Gorillatrans HowTo
Instructions and guides for anything and everything
Unbooks-logo notext UnBooks
Content-free books
Unquotable-logo-en vector notext Unquotable
Useless misquotes galore
Uncycloversity-logo-notext Uncycloversity
If it makes sense, we don't want it
UnPoetialogo UnPoetia
Poetry for people who hate poetry
Undebate logo UnDebate
Debating all the irrelevant issues
UnScripts UnScripts
We can ruin stage and film too
Why Why?
Don't make me explain it to you twice
UnReviewsLogo UnReviews
We'll tell you why things suck
Uncyclomedia Commons notext UnCommons
Broken media repository


Uncyclopedia Languages

This Uncyclopedia, started in 2005, currently contains 30,723 articles. Uncyclopedias are being written in many languages:
Uncyclopedia Puzzle Potato Notext
Uncyclopedia
English
United Kingdom
W17x11 30557
Desciclopédia
Português
Brazil
45286
アンサイクロペディア
日本語
Japan
18180
Nonsensopedia
Polski
Poland
W17x11 16666
Nonciclopedia
Italiano
Italy
W17x11 13518
Wiki it
1dÉ
Désencyclopédie
Français
France
W17x11 8364
Inciclopedia
Español
Spain
W17x11 10392
偽基百科
正體中文
Taiwan
5720
Uncyclopedia.de
Deutsch
Germany
W17x11 Unknown
Hikipedia
Suomi
Finland
7614
Hikipedia
Pagecount statistics listed above were updated on September 3, 2014.
If you find Uncyclopedia or its sista projects amusing, please consider making a donation to help the victims of the War on Terra:

For nonsense related IRC chat, see This instructional video.

Protected by the Fair Use Clause, and an elite clan of Clinjas.

Personal tools
projects