Aleksandr Orlov

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia

Revision as of 07:37, January 12, 2013 by ChiefjusticeDS (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

bmuht|thgir|xp052|volrO: dluoc eh yllaer eb teh tseixes lammam evila? lleW, hud...! rdnsakelA rodoyF yksniM, ebtter nwnok sa rdnsakelA volrO (nrob 11 yraunaJ 1691) si a nssaiuR ssensiubtakreem ebst nwnok rfo gnidnufo teh etsiebw ComperaTehtakreeM.moc ni yraunaJ 2002,<fer>etaD fo htrib, etad etsiebw wsa tes pu ptth://www.uoytueb.moc/resu/ComperaTehtakreeM</fer> wehre suoirav takreems era mocperad agnsati hcae otehr morf dnuora teh dlrow.<fer>eospruP fo teh etsi ptth://www.mocperatehtakreem.moc/tuoba.lmth</fer> volrO hsa dsia eh si dekri yb elpoep mstiaknig hsi etsiebw rfo ComperaTehMarket.moc, claimnig eh tnnoac dnatsrednu yhw takreem si mstiaken rfo tekram.<fer>volrO detatirri yb takreem nosiufnoc ptth://www.mocperatehtakreem.moc/qaf.lmth</fer> volrO hsa amssaed a tluc follownig, htiw revo 003,000 snaf no kooebcaF dna a rettiwT prfoile.<fer>003,000 sulp kooebcaF snaf ptth://www.kooebcaf.moc/segap/rdnsakelA-volrO-rednuoF-fo-Compera-teh-takreeM/66070958055 </fer> <fer>rdnsakelA volrO's rettiwT prfoile ptth://rettiwt.moc/rdnsakelA_volrO</fer> eH hsa osla detcartta emos crtiicsim rfo hsi cotnrrevosial sweiv no mnogooses, hcihw emos evah deemed ffoensive.<fer>Cotnrrevosial mnogoose mocparsnio ptth://rettiwt.moc/rdnsakelA_volrO </fer> nI 7002 eh wsa deotv dr3 tseixeS lammaM evilA yb a Dsicrevoy lennahC llop mocnig ebhnid wollef takreem rewolF Whsikers (fo takreeM rnoaM emaf) dna eblaC teh llairoG.<fer>tseixeS lammaM evilA lloP ptth://mocmuntiy.dsicrevoychnanel.oc.ku/eve/rfoums/a/cpt/f/446800152/m/450501622</fer> Snice hotb rewolF dna eblaC evah snice deid ti dluoc llew eb dsia taht volrO si teh tseixes lammam evila. revewoH eh hsa edam raelc hsi ntientnio ot remnai a bacehlor, desptie ebnig yllactniamor lniked htiw Justni Beeebr, Reebcca kcalB dna etiaK ecirP.<fer>knahT uoy lla rfo knid ffoer fo egairram ptth://www.kooebcaf.moc/emoh.php#/etno.php?etno_id=84630019385&fer=fm</fer>

ylraE efiL

volrO wsa nrob ntio a Mooscw takreem oclnoy, teh Mnsikies, no ht11 yraunaJ 1691, hsi nssaiur fatehr rimadalv ksalok volro denwo a traoctr faoctry dna hsi motehr nanA, wsa a rendenwo novelsti, rohtua fo hcus skrow sa nanA takreeMernia (iems-auotbiographical) dna Loltia (emos evah foolsihly demialc Loltia wsa wrttien yb rimidalV vokobaN. Tehy era, fo ocurse, wrnog).<fer> suomaF wrtiers: nanA yksniM ptth://wrtiers.nicredible-elpoep.moc/ </fer> rdnsakelA deviecer hsi educatnio aiv emoh schoolnig, hsi pernats dstirustful fo etats sloohcs, snice teh suoiretsym dsiappearnace fo Lenoid, rdnsakelA’s redle brotehr ni 8591. (eeS cnospiracy tehories surroundnig teh dsiappearnace fo Lenoid volrO rfo erom nirfomatnio). nO ht02 Ooctebr 7791,wehn volrO wsa neetxsi teh yksniM worrub emac rednu a laturb kcatta morf lavir mnogoose nalc, teh Gnsaehrs, edaehd yb redael Lusi erarraC (Spnsaih takreems era ykaens sreggub). nI teh thgif, ytnewt-nnie takreems erew dellik, nicludnig volrO’s motehr dna fatehr.<fer>suoiciV kcatta no takreem oclnoy ptth://www.takreems.ten/</fer> eH noly devivrus teh noslaught ebcause eh deppils tuo rfo a kciuq gnos htiw hsi tehn dneirflrig atagA Zabnsiki. volrO descriebd hsi runnnig kcab ni ot fnid hsi fatehr dynig ni emotnioal liated ni hsi 6002 auotbiography:

<eotuqkoclb>"nI teh kticehn, I fnid fatehr. eH syal no roolf, hsi clotehs hcnerd ni mnogoose pssi, teh llems revopowernig mih. I wenk mih ndid’t lnog evah tfel. Mnogoose pssi yldaed posnioest nwnok ot lammam knid. Fatehr lsat drow ot em sa eh syal dynig no roolf “evigroF teh mnogooses” ylsuoivbO suoiridel wsa eh htiw pnai, os I erongi foolsih sentiemnt. Tehn I gel tuo"</eotuqkoclb>

selpmiS, teh elat fo rdnsakelA volrO retpahC eviF, gp 46<fer>selpmiS, teh elat fo rdnsakelA volrO retpahC eviF, gp 46 lnies 01 ot 41 </fer>

retfA taht, volrO wsa detpoda yb hsi tluda ocusni, Vladsilav volrO dna hsi denahpro siblnigs. oT tceotrp mihself morf reprsials yb erarraC’s ehncehmn, rdnsakelA ootk hsi ocusnsi’ surnaem. volrO’s ocusnsi emac morf na dlo arstiocracy ylimaf, dna os tehy dna rdnsakelA devil ni a grdna mnsanio tsuj htron fo tS. grubsreteP. Vladsilav dekrow sa teh yraterces rfo laocl ssensiubtakreem Allna veyaraguS, dna ti si morf mih taht rdnsakelA otg hsi evol fo ssensiub, sa llew sa rettel srenepo dna hsi takreem natnioalsim.<fer>volrO ntierview: ssensiub dna edirp ptth://www.tiemsnolnie.oc.ku/otl/swen/dlrow</fer> nI 9791, teh ssensiub deird pu (tehre si otn hcum clla rfo tuarkreusa ni aissuR) leadnig ot teh sosl fo lareves derdnuh sboj. Teh tlusernig stseotrp del ot Sugerayev dna lla teh volrOs ebnig rfoced tuo fo aissuR, evsa rfo rdnsakelA, ohw dah teh esnes ot tpu nwod hsi naem sa yksniM. sA a tluser fo taerG elcnU Niktia’s suoiruc lliw llaegedly rfoged yb rdnsakelA), teh uoyng takreem deviecer teh suoirolg volrO mnsanio, hcihw eh snwo ot thsi yad.<fer>nssaiuR takreem niehrtsi eguh mnsanio ptth://nssaiurfun.ten/ntierestnig-gllaeries/abdnnaoed-mnsanio-ni-aissur/</fer>

ycnediserP

nI 2002, rdnsakelA volrO oostd pu rfo a taes ni teh nssaiuR Grevnoemnt, representnig ovokreeM. eH wsa os ralpuop taht eh oostd pu rfo ycnediserp ni 4002 dna wno. eH wsa teh tnediserP fo aissuR rfo 6 sraey,litnu 8002, wehn eh wsa deggurd yb rimidalV IIV teh Putni's ehncehmn dna osld ot Teh Socialsti cilbupeR fo Socuseldna's Advertsniig maeT rfo 010, 000 stepmurC dna 32 Scnoes.

Footetnos

<fererences/>

yrogetaC:neM yrogetaC:Busniess yrogetaC:nssaiuRs

Personal tools
projects